เลือกหน้า
ประชาพิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาพิจารณ์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แบบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565

ประชาพิจารณ์รายละเอียด(ร่าง)ประกวดราคา การซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบที่ 2 ประกวดราคาชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แบบที่ 2 คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์   ปี 2565
ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และช่างไฟฟ้ากำลัง