เลือกหน้า
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างก่อสร้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างก่อสร้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างก่อสร้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างก่อสร้าง

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาช่างก่อสร้าง และช่างไฟฟ้ากำลัง

“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”รางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค ปี 2564 โดย แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”รางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค ปี 2564 โดย แผนกวิชาช่างไฟฟ้า

ผลประกาศรางวัล

เอกสารประกอบการนำเสนอ

เอกสาร หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม