เลือกหน้า
วันศุกร์ที่​ 30​ ตุลาคม​ 2563 บุคลากร​และนักเรียน​ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา​ ณ​ สวน​ร.​4​ หน้าพระนครคีรี​ จังหวัดเพชรบุรี​

วันศุกร์ที่​ 30​ ตุลาคม​ 2563 บุคลากร​และนักเรียน​ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี​ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา​ ณ​ สวน​ร.​4​ หน้าพระนครคีรี​ จังหวัดเพชรบุรี​

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูพิเศษสอน ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูพิเศษสอน ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างก่อสร้าง

แจ้งนักเรียนนักศึกษาปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำ

แจ้งนักเรียนนักศึกษาปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำ

แจ้งนักเรียนนักศึกษาปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องและการระบายน้ำเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางของนักเรียน นักศึกษาและการดูแลที่พักอาศัยวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ประกาศปิดการเรียนการสอนเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2563
ส่วนบุคลากรทุกท่านให้มาปฏิบัติงานตามปกติยกเว้นถ้าหากเดินทางมาปฏิบัติงานไม่ได้เนื่องจากน้ำท่วมให้บันทึกขออนุญาตเป็นรายกรณี