เลือกหน้า
ประกาสรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง(ครูพิเศษสอน ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง) จำนวน 3 อัตรา

ประกาสรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง(ครูพิเศษสอน ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง) จำนวน 3 อัตรา

คลิกเพื่อเปิดเอกสาร
24 กันยายน 2563  สมาคมแม่บ้านมหาดไทย เข้าเยี่ยมเยียนติดตามดูแลเยาวชนที่ได้รับทุนของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

24 กันยายน 2563 สมาคมแม่บ้านมหาดไทย เข้าเยี่ยมเยียนติดตามดูแลเยาวชนที่ได้รับทุนของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ

24 กันยายน 2563 นายสรรเสริญ ไหมทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ต้อนรับ ตัวแทน สมาคมแม่บ้านมหาดไทย…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ เทคนิค เพชรบุรี เมื่อ วันพุธที่ 23 กันยายน 2020

22 กันยายน 2563 โครงการเยาวชนสร้างชาติ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

22 กันยายน 2563 โครงการเยาวชนสร้างชาติ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

22 กันยายน 2563 นายสรรเสริญ ไหมทอง ผุ้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี มอบหมายให้นางกรรณิการ์ ลิมปนะวงศานนท์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสร้างชาติ ณ หอประชุมพระเทพวงศาจารย์ (ริมน้ำ)

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ เทคนิค เพชรบุรี เมื่อ วันอังคารที่ 22 กันยายน 2020

โครงการการพัฒนาวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563

โครงการการพัฒนาวินัยและการรักษาวินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563

20 กันยายน 2563 นายสรรเสริญ ไหมทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ เทคนิค เพชรบุรี เมื่อ วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2020

15 กันยายน 2563  โครงการ เยาวชนคนเก่ง รวมใจต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง

15 กันยายน 2563 โครงการ เยาวชนคนเก่ง รวมใจต่อต้านความรุนแรงต่อเด็ก สตรี ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง

15 กันยายน 2563 นายสรรเสริญ ไหมทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ ลิมปนะวงศานนท์…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ เทคนิค เพชรบุรี เมื่อ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2020