เลือกหน้า
2 มีนาคม 2563 นายสรรเสริญ ไหมทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อถวายราชสักการะในหลวง รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งมาตราฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

2 มีนาคม 2563 นายสรรเสริญ ไหมทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อถวายราชสักการะในหลวง รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งมาตราฐานการช่างไทย” เนื่องใน “วันมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี