เลือกหน้า
28 กุมภาพันธ์ 2563 นายสรรเสริญ ไหมทอง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพ พระเทพวงศาจารย์ (หลวงพ่ออินทร์)

28 กุมภาพันธ์ 2563 นายสรรเสริญ ไหมทอง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร เข้าร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันมรณภาพ พระเทพวงศาจารย์ (หลวงพ่ออินทร์)

25 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนบริษัท เคซีอี อีเล็กโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เดินทางเข้าสอบสัมภาษณ์นักศึกษา แผนกวิชาช่างอเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

25 กุมภาพันธ์ 2563 ตัวแทนบริษัท เคซีอี อีเล็กโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) เดินทางเข้าสอบสัมภาษณ์นักศึกษา แผนกวิชาช่างอเล็กทรอนิกส์ของวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี