เลือกหน้า
วันที่ 17 – 20 กันยายน 2562 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการปลูกฝังแนวคิดในการออกแบบนวัตกรรม เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพสถานศึกษา

วันที่ 17 – 20 กันยายน 2562 โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย และการปลูกฝังแนวคิดในการออกแบบนวัตกรรม เพื่อยกระดับการประกันคุณภาพสถานศึกษา

17 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ เทคนิค เพชรบุรี เมื่อ วันอังคารที่ 17 กันยายน 2019

16 กันยายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

16 กันยายน 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและส่งเสริมงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ 2562

17 กันยายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการวิจัย…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ เทคนิค เพชรบุรี เมื่อ วันอังคารที่ 17 กันยายน 2019