เลือกหน้า
อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การลงนามความร่วมมือ (MOU) และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ณ อลงกรณ์ฟาร์ม แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การลงนามความร่วมมือ (MOU) และเชิดชูเกียรติสถานประกอบการ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ณ อลงกรณ์ฟาร์ม แอนด์ รีสอร์ท อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

ดร.เรืองแสง ห้าสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี และนางจตุพร ตันติรังษี รองผอ.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center )

ดร.เรืองแสง ห้าสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี และนางจตุพร ตันติรังษี รองผอ.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ตรวจเยี่ยมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center )

ดร.เรืองแสง ห้าสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี และนางจตุพร ตันติรังษี รองผอ.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ เทคนิค เพชรบุรี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2019