เลือกหน้า
30 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัเทคนิคเพชรบุรีจัดโครงการดนตรีสร้างความสุขต้านยาเสพติดรณรงค์รักษาศีล 5

30 กรกฏาคม 2562 วิทยาลัเทคนิคเพชรบุรีจัดโครงการดนตรีสร้างความสุขต้านยาเสพติดรณรงค์รักษาศีล 5

23/7/ 2562 แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ดำเนินโครงการ สืบสานภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ

23/7/ 2562 แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ดำเนินโครงการ สืบสานภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ

23 กรกฎาคม 2562 แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ดำเนินโครงการ สืบสานภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงดับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี ณ หอประชุมพระเทพวงศาจารย์ (ริมน้ำ)

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ เทคนิค เพชรบุรี เมื่อ วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2019
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ 19-7-2562

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ 19-7-2562

สำเร็จไปอีกหนึ่งงาน #อบรมเขียนแผนธุรกิจ#ขอบคุณคณะดำเนินงานทุกท่าน#ขอบคุณวิทยากร Prisana Jantakat#ขอบคุณครูและนักเรียนเข้าอบรมที่ให้ความร่วมมือแท็กไม่หมดต้องขออภัย

โพสต์โดย รัตนา ชะนะ เมื่อ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2019