เลือกหน้า
วันนี้ 27 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จัดกิจกรรมไหว้ครูช่าง (องค์พระวิษณุกรรม)และครูปัจุบัน

วันนี้ 27 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จัดกิจกรรมไหว้ครูช่าง (องค์พระวิษณุกรรม)และครูปัจุบัน

ช่วงเช้าวันนี้ 27 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิตเพชรบุรี จัดกิจกรรมไหว้ครูช่าง (องค์พระวิษณุกรรม)และครูปัจุบัน…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ เทคนิค เพชรบุรี เมื่อ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019
26/6/2562 วันต่อต้านยาเสพติดนางจตุพร ตันติรังสี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี อ่านสารของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

26/6/2562 วันต่อต้านยาเสพติดนางจตุพร ตันติรังสี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี อ่านสารของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

26 มิถุนายน 2562 นางจตุพร ตันติรังสี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี อ่านสารของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษื รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ เทคนิค เพชรบุรี เมื่อ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019
17 – 18 มิถุนายน 2562 การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2561

17 – 18 มิถุนายน 2562 การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2561

17 – 18 มิถุนายน 2562 การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคกลาง ปีการศึกษา 2561…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ เทคนิค เพชรบุรี เมื่อ วันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2019