เลือกหน้า

ข้อมูลสถานประกอบการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันและสถานศึกษา (พ.ศ.2560-2564)

 

ชื่อ ที่อยู่สถานประกอบการ

ลักษณะธุรกิจ/งาน

แผนกวิชาช่าง

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค กันยง วัฒนา จำกัด

ผลิตอุปกรณ์เครื่องเย็น-ไฟฟ้า

ช่างไฟฟ้ากำลัง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เบญจกล

ผู้ผลิตเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

ช่างเชื่อมโลหะ

บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด มหาชน

ผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท กังวาลโพลีเอสเตอร์ จำกัด

ผู้ผลิตสิ่งทอ (เส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์)

ช่างอิเล็กทรอนิกส์

โรงแรม ดุสิต ธานี

บริการห้องพัก

ช่างไฟฟ้ากำลัง

บริษัท โดลไทยแลนด์ จำกัด

ผลิตผลไม้ประป๋อง

ช่างไฟฟ้า,ช่างเชื่อมโลหะ

อู่ ปรีชายนต์

ซ่อมรถยนต์

ช่างยนต์

ร้าน เจริญพงษ์ เครื่องเย็น

ซ่อมและติดตั้ง แอร์

ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ผลิตน้ำมัน

ช่างไฟฟ้า,ช่างยนต์,       

ช่างอิเล็กทรอนิกส์