เลือกหน้า
20 ธันวาคม 2562 หน้าเสาธง นายสรรเสริญ ไหมทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี มอบเกียรติบัตร การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

20 ธันวาคม 2562 หน้าเสาธง นายสรรเสริญ ไหมทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี มอบเกียรติบัตร การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด