เลือกหน้า

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูพิเศษสอน ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง...

ประกาสรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง(ครูพิเศษสอน ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง) จำนวน 3 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรงหญิง และยาม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรงหญิง 2 อัตรา ตำแหน่งยาม 1 อัตรา กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 -10 มกราคม 2563

...