เลือกหน้า
ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2″  ผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม”  รางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค ปี 2564  โดย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2″ ผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” รางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค ปี 2564 โดย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2″ ผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” รางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค ปี 2564 โดย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี