เลือกหน้า

ชุดทดลองอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2″ ผลงาน “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” รางวัลเหรียญทอง ระดับภูมิภาค ปี 2564 โดย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี