เลือกหน้า
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center และโครงการพัฒนาการศึกษาอาชีพตามแนวพระราชดำริ

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center และโครงการพัฒนาการศึกษาอาชีพตามแนวพระราชดำริ

28 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ เทคนิค เพชรบุรี เมื่อ วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2020