เลือกหน้า
วันนี้ 21 มกราคม 2563 ได้จัดการ “การประเมินให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของนางกรรณิการ์. ลิมปนะวงศานนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

วันนี้ 21 มกราคม 2563 ได้จัดการ “การประเมินให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของนางกรรณิการ์. ลิมปนะวงศานนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี