เลือกหน้า
20 ธันวาคม 2562 หน้าเสาธง นายสรรเสริญ ไหมทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี มอบเกียรติบัตร การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

20 ธันวาคม 2562 หน้าเสาธง นายสรรเสริญ ไหมทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี มอบเกียรติบัตร การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 – 16.30 น. ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ณ หอประชุมพระเทพวงศาจารย์ (ริมน้ำ)

3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 – 16.30 น. ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ณ หอประชุมพระเทพวงศาจารย์ (ริมน้ำ)

02/12/62 นายสรรเสริญ. ไหมทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี พบนักเรียนนักศึกษา ในกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง พร้อมกล่าวแนะนำตัวกับนักเรียนนักศึกษา

02/12/62 นายสรรเสริญ. ไหมทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี พบนักเรียนนักศึกษา ในกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง พร้อมกล่าวแนะนำตัวกับนักเรียนนักศึกษา

วันนี้25/07/62 รายการสมรภูมิไอเดีย มาบันทึกเทปถ่ายทำ “เครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ”สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเลคทรอนิกส์

วันนี้25/07/62 รายการสมรภูมิไอเดีย มาบันทึกเทปถ่ายทำ “เครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ”สิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาแผนกวิชาช่างอิเลคทรอนิกส์

วันนี้25/07/62รายการสมรภูมิไอเดีย ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3SD ช่อง28 มาบันทึกเทปถ่ายทำ "เครื่องสับเนื้อหมูอัตโนมัติ"…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ เทคนิค เพชรบุรี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2019