เลือกหน้า
🏆ขอแสดงความยินดี กับ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะรถจักรยานยนต์ ระดับชาติ ในการแข่งขันทักษะอาชีพและทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562

🏆ขอแสดงความยินดี กับ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะรถจักรยานยนต์ ระดับชาติ ในการแข่งขันทักษะอาชีพและทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562

31 มกราคม 2563 นักศึกษา ระดับปริญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) ดำเนินโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น

31 มกราคม 2563 นักศึกษา ระดับปริญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) ดำเนินโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น

22 มกราคม 2563 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด จัดการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนระดับปวช.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ที่สอบผ่านข้อเขียนทุนของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด ณ ห้องประชุมกรมหมื่นจิตรภักดี (อาคารเรารักในหลวง)

22 มกราคม 2563 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด จัดการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนระดับปวช.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ที่สอบผ่านข้อเขียนทุนของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด ณ ห้องประชุมกรมหมื่นจิตรภักดี (อาคารเรารักในหลวง)

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 คะหว่างวันที่ 9 – 12 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ปทุมธานี

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 คะหว่างวันที่ 9 – 12 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ปทุมธานี