เลือกหน้า
31 มกราคม 2563 นักศึกษา ระดับปริญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) ดำเนินโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น

31 มกราคม 2563 นักศึกษา ระดับปริญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) ดำเนินโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น

22 มกราคม 2563 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด จัดการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนระดับปวช.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ที่สอบผ่านข้อเขียนทุนของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด ณ ห้องประชุมกรมหมื่นจิตรภักดี (อาคารเรารักในหลวง)

22 มกราคม 2563 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด จัดการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนระดับปวช.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ที่สอบผ่านข้อเขียนทุนของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด ณ ห้องประชุมกรมหมื่นจิตรภักดี (อาคารเรารักในหลวง)

วันนี้ 21 มกราคม 2563 ได้จัดการ “การประเมินให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของนางกรรณิการ์. ลิมปนะวงศานนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

วันนี้ 21 มกราคม 2563 ได้จัดการ “การประเมินให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเลื่อนเป็นวิทยฐานะรองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ของนางกรรณิการ์. ลิมปนะวงศานนท์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี