ระเบียบวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ว่าด้วยเรื่องการแต่งกายของนักเรียน  นักศึกษา ระดับ ปวช.และนักศึกษา

รายละเอียดคลิ๊ก