เลือกหน้า
                      😊😊ประกาศผลการสอบ วันที่ 12 เม.ย.64 ระดับ ปวช. หากผลการเรียนเป็น"o "รับใบคำร้อง ที่ห้องงานวัดผล ยื่นคำร้องต่อครูผู้สอน วันที่ 16,19-20 เม.ย.64 ผลการเรียนเป็น "มส." ติดต่อครูผู้สอน เพื่อแก้ผล "มส." ภายในวันที่ 25 เม.ย.64 หาก"ไม่ผ่าน" กิจกรรม ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ธ.กรุงไทย วันที่ 12-14 เม.ย.64 และดำเนินการตามกำหนด ลงทะเบียนเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1/64 ผ่านระบบออนไลน์กับธ.กรุงไทย ทุกสาขา โดย เข้าพิมพ์ใบชำระเงินที่ www.pbtc.ac.th วันที่10-12 พ.ค.64 นร. นศ. ที่จะออกฝึกงาน ภาคเรียนที่1/64 เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน วันที่ 10 พ.ค.64 เวลา 07.30น. ณ หอประชุมริมน้ำ (หากไม่เข้าร่วม จะไม่ได้ออกฝึกงาน) ออกฝึกงาน ตามสถานที่ ที่เลือกไว้ วันที่ 24 พ.ค. - 24 ก.ย. 64 เปิดภาคเรียน วันที่ 24 พ.ค. 64 ลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียนที่ 1/64 ผ่านระบบออนไลน์กับธ.กรุงไทย ทุกสาขา โดย เข้าพิมพ์ใบชำระเงินที่ www.pbtc.ac.th วันที่ 24 - 28 พ.ค.64                  
L
o
a
d
i
n
g