ประกาศ🎙แจ้งนักเรียน และนักศึกษา #เรื่องการสอบ V-NET (*)นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 วันเสาร์ ที่25 ม.ค.2563 (*)นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 วันอาทิตย์ที่ 26 ม.ค.2563 ในเวลา 09.30-15.00 น. #และควรไปก่อนเวลา 30 นาที สถานที่สอบ 🏫 ม.ราชภัฎเพชรบุรี 👔การแต่งกาย : ชุดพิธีการ (*)สิ่งที่ต้องเตรียม 1.บัตรประชาชน 2.ปากกา 3.ดินสอ 2B 4.ยางลบดินสอ 5.กบเหลาดินสอ (*)เข้ารับการติว วันที่ 23-24 ม.ค.2563 ณ หอประชุมริมน้ำ วท.พบ. เวลา 08.30-17.30 น. #หมายเหตุ (:)การสอบเข้า ตำรวจ ทหาร และอื่นๆ ต้องมีผลการสอบ วีเน็ต ผ่าน📢📢📢