ชื่อ - นามสกุล :ดร.เรืองแสง ห้าสกุล
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :115ถ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี
Telephone :0854042552
Email :-