[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5

1. รายชื่อโครงการที่ได้รับการอนุมัติตามแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณ 2561

2. ความสอดคล้องเชื่อมโยงภายใต้นโยบายยุทธศาสตร์ และกลยุทย์

3. ประกันภายในมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปวช. , ปวส. 2559

4. ประกันภายนอก สมศ.