[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   

:::วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ยินดีต้อนรับ:::

เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง5

คุณธรรมอัตลักษณ์

ระบบนักเรียน/นักศึกษา

link น่าสนใจ


laughlaughกำหนดการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2/2561laughlaugh


facebook

ผลงานทางวิชาการ

ใบความรู้ เรื่องการปฏิบัติงานเจาะ                            งานพื้นฐานเครื่องยนต์ดีเซล                  

                                                

วิชา งานฝึกฝีมือ 1                                                 วิชา งานเครื่องยนต์ดีเซล 

รหัสวิชา 2100 1003                                              รหัสวิชา 2101-2002

ชื่อเจ้าของผลงาน นายพิวงชัย หอสกุล                       ชื่อเจ้าของผลงาน นายเอกชัย จันลาด

ดูรายละเอียดผลงาน คลิก !!                                     ดูรายละเอียดผลงาน คลิก !!

 

เอกสารประกอบการสอน                                          เอกสารประกอบการสอน

วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น                                   วิชา งานระบบเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์

                                                 

วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น                                    วิชา งานระบบเชื้อเพลิงอิเล็กทรอนิกส์  

รหัสวิชา 2100-1008                                               รหัสวิชา 2101-2109

ชื่อเจ้าของผลงาน นายธีรพงศ์  จิรประเสริฐวงศ์              ชื่อเจ้าของผลงาน นายนิรันดร์  ใจบุญ

ดูรายละเอียดผลงาน คลิก !!                                     ดูรายละเอียดผลงาน คลิก !!

 

         

วิชา  ภาษาอังกฤษเทคนิคสำหรับงานช่าง

รหัสวิชา  2000-1207

ชื่อเจ้าของผลงาน  นางนวลลออ  รัตนสุวรรณ์

ดูรายละเอียดผลงาน คลิก!!

ทำเนียบบุคลากร
ดร.เรืองแสง ห้าสกุล
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
บริหารสถานศึกษา
งานพัสดุ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

รายงานงบทดลองประจำเดือน

งานวางแผนและงบประมาณ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี งปม.2561

แบบฟอร์มโครงการ 2561

เอกสารประกอบการเขียนโครงการ

งานวัดผลและประเมินผล

mail ตารางการให้คะแนนการวัดผลและประเมินผล (โครงการสอน)

ID PLAN

mailแบบประเมินตนเองและแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (Individual Development Plan : ID PLAN)

mailคู่มือ ID  PLAN

mailเอกสารประกอบการบรรยาย (ID PLAN)

 

งานประกันคุณภาพ

ประกาศและแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพ

SAR แผนกวิชา

SAR รายบุคคล

คู่มือ

เครื่องมือ

การขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพการศึกษา 2561

กฏกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา

ประกาศงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 2561

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

mailการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ

mailแนวทางการขับเคลื่อน plc

mailคู่มือการใช้งาน Logbook

mailหนังสือแจ้งหลักสูตรอบรม ว.22

อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบุรี

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี

วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี

วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด

วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล2

สถิติผู้เยี่ยมชม

 เริ่มนับ 9/พ.ย./2560
ผู้ใช้งานขณะนี้ 0 IP
ขณะนี้
0 คน
สถิติวันนี้
44 คน
สถิติเมื่อวานนี้ี้
114 คน
สถิติเดือนนี้
5733 คน
สถิติปีนี้
40524 คน
สถิติทั้งหมด
43460 คน
IP ของท่านคือ 54.145.83.79
(Show/hide IP)