เลือกหน้า

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูพิเศษสอน ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง...

ประกาสรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง(ครูพิเศษสอน ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง) จำนวน 3 อัตรา

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี รายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรงหญิง และยาม

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักการภารโรงหญิง 2 อัตรา ตำแหน่งยาม 1 อัตรา กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 -10 มกราคม 2563

...

ข่าวสารจากวิทยาลัย

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

26 มีนาคม 2562 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เข้ารับการประเมินศูนย์ฯ ระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการจากอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2...

ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม (ภาคฤดูร้อน)

ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม (ภาคฤดูร้อน) ตั้งแต่วันที่18-22 มีนาคม 2562 สำหรับนักเรียนปวช.3 ปวส.2 และตกค้าง เมื่อนักเรียนนักศึกษา ลงทะเบียนทางออนไลน์และชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ขอพบนักเรียน...