เลือกหน้า
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูพิเศษสอน ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูพิเศษสอน ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง ช่างไฟฟ้ากำลัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกช่างยนต์ ช่างไฟฟ้ากำลัง และช่างก่อสร้าง

ประกาสรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง(ครูพิเศษสอน ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง) จำนวน 3 อัตรา

ประกาสรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง(ครูพิเศษสอน ช่างยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างก่อสร้าง) จำนวน 3 อัตรา

คลิกเพื่อเปิดเอกสาร
โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center และโครงการพัฒนาการศึกษาอาชีพตามแนวพระราชดำริ

โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center และโครงการพัฒนาการศึกษาอาชีพตามแนวพระราชดำริ

28 สิงหาคม 2563 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ออกหน่วยบริการประชาชน ในโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน fix it center…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ เทคนิค เพชรบุรี เมื่อ วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2020