เลือกหน้า

26 มิถุนายน 2562 นางจตุพร ตันติรังสี รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี อ่านสารของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษื รองนายกรัฐมนตรี รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2562

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ เทคนิค เพชรบุรี เมื่อ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019