เลือกหน้า

23 กรกฎาคม 2562 แผนกวิชาสามัญ สัมพันธ์ ดำเนินโครงการ สืบสานภาษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงดับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี ณ หอประชุมพระเทพวงศาจารย์ (ริมน้ำ)

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ เทคนิค เพชรบุรี เมื่อ วันอังคารที่ 23 กรกฎาคม 2019