เลือกหน้า

22 กันยายน 2563 นายสรรเสริญ ไหมทอง ผุ้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี มอบหมายให้นางกรรณิการ์ ลิมปนะวงศานนท์ รองผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดโครงการเยาวชนสร้างชาติ ณ หอประชุมพระเทพวงศาจารย์ (ริมน้ำ)

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ เทคนิค เพชรบุรี เมื่อ วันอังคารที่ 22 กันยายน 2020