เลือกหน้า

15 กันยายน 2563 นายสรรเสริญ ไหมทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี มอบหมายให้ นางกรรณิการ์ ลิมปนะวงศานนท์…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ เทคนิค เพชรบุรี เมื่อ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2020