เลือกหน้า

ช่วงเช้าวันนี้ 27 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยเทคนิตเพชรบุรี จัดกิจกรรมไหว้ครูช่าง (องค์พระวิษณุกรรม)และครูปัจุบัน…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ เทคนิค เพชรบุรี เมื่อ วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2019