เลือกหน้า

13 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.เรืองแสง ห้าสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับชาติ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 1-6 กพ.62 ที่ผ่านมา

13 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.เรืองแสง ห้าสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับชาติ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 1-6 กพ.62 ที่ผ่านมา

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ เทคนิค เพชรบุรี เมื่อ วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019