เลือกหน้า

🏆ขอแสดงความยินดี กับ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทักษะรถจักรยานยนต์ ระดับชาติ ในการแข่งขันทักษะอาชีพและทักษะพื้นฐาน ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2562

31 มกราคม 2563 นักศึกษา ระดับปริญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) ดำเนินโครงการฝึกอบรมดับเพลิงเบื้องต้น

22 มกราคม 2563 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด จัดการสอบสัมภาษณ์ นักเรียนระดับปวช.วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ที่สอบผ่านข้อเขียนทุนของบริษัท ไทยออยล์ จำกัด ณ ห้องประชุมกรมหมื่นจิตรภักดี (อาคารเรารักในหลวง)

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่และโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค ภาคกลาง ประจำปีการศึกษา 2562 คะหว่างวันที่ 9 – 12 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเดอะฮับ รังสิต ปทุมธานี

20 ธันวาคม 2562 หน้าเสาธง นายสรรเสริญ ไหมทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี มอบเกียรติบัตร การแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด

3 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.30 – 16.30 น. ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน จัดกิจกรรมโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ณ หอประชุมพระเทพวงศาจารย์ (ริมน้ำ)

02/12/62 นายสรรเสริญ. ไหมทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี พบนักเรียนนักศึกษา ในกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง พร้อมกล่าวแนะนำตัวกับนักเรียนนักศึกษา