เลือกหน้า

26 มีนาคม 2562 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เข้ารับการประเมินศูนย์ฯ ระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการจากอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพระเทพวงศาจารย์