เลือกหน้า

12 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ดำเนินการติดคั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ชลประทานสงเคราะห์ โรงเรียนศรีสังวาลย์และโรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามโครงการอาชีวะอาสา ลดควัน ลดฝุ่น เพื่ออากาศที่ดีต่อสุขภาพ เพื่อร่วมช่วยแก้ปัญหามลพิษทางอากาศในเบื้องต้น

12 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ดำเนินการติดคั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ชลประทานสงเคราะห์…

โพสต์โดย ประชาสัมพันธ์ เทคนิค เพชรบุรี เมื่อ วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2019