เลือกหน้า

ดาวน์โหลดเอกสาร

   
DescriptionCreated Date
ใบสมัคร ระดับสถานศึกษาแบบคุณลักษณะ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 256216/10/2562Download
ข้อปฏิบัติในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 256209/08/2562Download
ประเภทที่ 1 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต 256209/08/2562Download
ประเภทที่ 2 ด้านการประกอบอาชีพ 256209/08/2562Download
ประเภทที่ 3 เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน 256209/08/2562Download
ประเภทที่ 4 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 256209/08/2562Download
ประเภทที่ 5 ด้านหัตถศิลป์ 256209/08/2562Download
ประเภทที่ 6 ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์ฯ256209/08/2562Download
ประเภทที่ 7 ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย256209/08/2562Download
ประเภทที่ 8 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 256209/08/2562Download
ประเภทที่ 9 กำหนดโจทย์ Internet of Thing 256209/08/2562Download
องค์ความรู้การนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษ 256209/08/2562Download
เอกสารดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่างๆ09/08/2562Download