เลือกหน้า

ซ่อมกิจกรรมลงทะเบียนที่นี่

ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม (ภาคฤดูร้อน) 
ตั้งแต่วันที่18-22 มีนาคม 2562

สำหรับนักเรียนปวช.3 ปวส.2 และตกค้าง

เมื่อนักเรียนนักศึกษา ลงทะเบียนทางออนไลน์และชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ขอพบนักเรียน นักศึกษาที่ดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมฯ เพื่อรับงานและฟังคำชี้แจงการแก้กิจกรรมทุกคน
ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด (หน้าเสาธง) เวลา 13.00 น.
โดยพร้อมเพรียงกัน #หากไม่มาตามกำหนดเวลาถือว่าโมฆะ