เลือกหน้า

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

26 มีนาคม 2562 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เข้ารับการประเมินศูนย์ฯ ระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการจากอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2...

ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม (ภาคฤดูร้อน)

ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม (ภาคฤดูร้อน) ตั้งแต่วันที่18-22 มีนาคม 2562 สำหรับนักเรียนปวช.3 ปวส.2 และตกค้าง เมื่อนักเรียนนักศึกษา ลงทะเบียนทางออนไลน์และชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ขอพบนักเรียน...