เลือกหน้า

ชาวเทคนิคเพชรบุรี อิ่มใจและภูมิใจทุกครั้ง เมื่อสิ้นภาระกิจ และในครั้งนี้ กับหน่วย fixit center รร. บ้านด่านโง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ในระหว่างวันที่11 – 14 มีนาคม 2562 รอยยิ้ม คำขอบคุณ หรือผลไม้จากสวนขนม อาหาร คือน้ำใจไมตรี เหนือสิ่งอื่นใดคือรอยยิ้ม คำชื่นชม ในการดูแล ซ่อมแซม เครื่องมิอเครืีองใช้ไฟฟ้า อิเลคทรอนิกส์ และมอเตอร์ไซด์ให้ทุกคนได้กลับมาใช้ดีดังเดิม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายช่วยลดภาระให้ขาวบ้านในถิ่นห่างไกลที่จะต้องเดินทางนำของมาซ่อมแซมในเมือง ชาวอาชีวะเราบริการด้วยใจ แม้ห่างไกลแต่น้ำใจชาวอาชีวะก้อเข้าถึงทุกที่ 👍Mission impossible