เลือกหน้า

สำเร็จไปอีกหนึ่งงาน #อบรมเขียนแผนธุรกิจ#ขอบคุณคณะดำเนินงานทุกท่าน#ขอบคุณวิทยากร Prisana Jantakat#ขอบคุณครูและนักเรียนเข้าอบรมที่ให้ความร่วมมือแท็กไม่หมดต้องขออภัย

โพสต์โดย รัตนา ชะนะ เมื่อ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2019