ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

115 ถ.บริพัตร ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000. โทรศัพท์: 0-3242-5432, 0-3242-5705. โทรสาร: 0-3242-5705 ต่อ 105