เลือกหน้า
📣📣📣เรียน ครูที่ปรึกษา เรื่องการลงทะเบียนเรียนล่าช้า ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2562 นักเรียน ระดับ ปวช.2และ3 นักศึกษา ปวส.2 ลงทะเบียนล่าช้า วันที่ 20-26พ.ค. 2562 ลงทะเบียน โดย เข้าพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน ผ่านเว็บไซท์วิทยาลัย www.pbtc.ac.th นำใบไปชำระเงินที่ ธ.กรุงไทย (ทุกสาขา) หรือใช้ระบบอินเทอร์เน็ต แบ้งค์กิ้ง หรือ ชำระ ผ่านตู้ ATM (*)ต้องผ่านการตรวจความเรียบร้อย

เรียน ครูที่ปรึกษา

เรื่องการลงทะเบียนเรียนล่าช้า  ภาคเรียนที่1  ปีการศึกษา 2562 นักเรียน ระดับ ปวช.2และ3นักศึกษา ปวส.2

กำหนดลงทะเบียนล่าช้า

วันที่ 20-26พ.ค. 2562 ลงทะเบียน โดย เข้าพิมพ์ใบแจ้งชำระเงิน            ผ่านเว็บไซท์วิทยาลัย    www.pbtc.ac.th   นำใบไปชำระเงินที่ ธ.กรุงไทย(ทุกสาขา)หรือใช้ระบบอินเทอร์เน็ต แบ้งค์กิ้ง หรือ ชำระ ผ่านตู้ ATM ต้องผ่านการตรวจความเรียบร้อย “คลิ๊กเลย”

ประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

26 มีนาคม 2562 ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เข้ารับการประเมินศูนย์ฯ ระดับจังหวัด โดยคณะกรรมการจากอาชีวศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2...

อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการติดคั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ

12 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ดำเนินการติดคั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ชลประทานสงเคราะห์ โรงเรียนศรีสังวาลย์และโรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามโครงการอาชีวะอาสา ลดควัน...

อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับชาติ

13 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.เรืองแสง ห้าสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับชาติ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 1-6 กพ.62 ที่ผ่านมา...

อ่านเพิ่มเติม