เลือกหน้า
นักเรียน นักศึกษา ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 และเข้ารับประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. เข้าพิธีซ้อมรับประกาศนียบัตร วันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. พร้อมกันที่ลานกีฬาต้านยาเสพติด ****หมายเหตุ**** นักเรียน นักศึกษา ที่รายชื่อตกหล่นให้ตรวจรายชื่อวันสุดท้ายวันที่ 26 มีนาคม 2562

ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม (ภาคฤดูร้อน) 
ตั้งแต่วันที่18-22 มีนาคม 2562

สำหรับนักเรียนปวช.3 ปวส.2 และตกค้าง

เมื่อนักเรียนนักศึกษา ลงทะเบียนทางออนไลน์และชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ขอพบนักเรียน นักศึกษาที่ดำเนินการตามขั้นตอนการลงทะเบียนซ่อมกิจกรรมฯ เพื่อรับงานและฟังคำชี้แจงการแก้กิจกรรมทุกคน
ณ ลานกีฬาต้านยาเสพติด (หน้าเสาธง) เวลา 13.00 น.
โดยพร้อมเพรียงกัน #หากไม่มาตามกำหนดเวลาถือว่าโมฆะ

โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์​จังหวัดเพชรบุรี ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร

โครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์​จังหวัดเพชรบุรี ณ วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหาร

13 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ร่วมโครงการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์​จังหวัดเพชรบุรี ณ...

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม (ภาคฤดูร้อน)

ลงทะเบียนซ่อมกิจกรรม (ภาคฤดูร้อน) ตั้งแต่วันที่18-22 มีนาคม 2562 สำหรับนักเรียนปวช.3 ปวส.2 และตกค้าง เมื่อนักเรียนนักศึกษา ลงทะเบียนทางออนไลน์และชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้ว วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 ขอพบนักเรียน...

อ่านเพิ่มเติม

วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี

115 ถนนบริพัตร ตำบลท่าราบ

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี

76000

โทร.032-425432,032-425705

งานบุคลากร โทร.

งานทะเบียน โทร.

งานวัดผล โทร

งานการเงินโทร.

Last Updated on