เลือกหน้า
📣📣📣 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้ร่วม กิจกรรม ครูที่ปรึกษา พบผู้ปกครอง วันเสาร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2562 เป็นอย่างสูง📣📣📣 ชมรมลูกเสือ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี จัดกิจกรรม DAY CAMP และรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี📣📣📣

ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่ง นักการภารโรงชาย 1 อัตรา

...

อ่านเพิ่มเติม

ดำเนินการติดคั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ

12 กุมภาพันธ์ 2562 วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี ดำเนินการติดคั้งเครื่องพ่นละอองน้ำ ณ โรงเรียนชลประทานวิทยา ชลประทานสงเคราะห์ โรงเรียนศรีสังวาลย์และโรงเรียนปากเกร็ด โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามโครงการอาชีวะอาสา ลดควัน...

อ่านเพิ่มเติม

มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับชาติ

13 กุมภาพันธ์ 2562 ดร.เรืองแสง ห้าสกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน นักศึกษา ซึ่งเข้าร่วมแข่งขันทักษะระดับชาติ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 1-6 กพ.62 ที่ผ่านมา...

อ่านเพิ่มเติม

ปฏิทินกิจกรรม

003602
Users Today : 23
Users Yesterday : 35
This Month : 229
This Year : 3601
Total Users : 3601
Views Today : 162
Total views : 31008
Who's Online : 1
Document